KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP HỘI GIA LONG BẮC CALIFORNIA

SINH HOẠT 2006-2010