Các bạn Gia Long thân mến,

     Sự phát triển và trường tồn của Hội Ái Hữu Gia Long Bắc California tùy thuộc vào sự tham gia và hậu thuẫn của các hội viên. Thân mời gia đình Gia Long gia nhập và hỗ trợ cho Hội.

1) Xin nhấn vào Phiếu Gia Nhập và Niên Liễm để in và kèm theo ngân phiếu rồi gửi về:

Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Bắc California
P.O. Box 613009 – San Jose, CA 951613009
(Ngân phiếu xin đề: Hội Ái Hữu Gia Long Bắc California)

2) Xin gửi qua Zelle về Hoigialongbaccalifornia@gmail.com