Trang Nhà

Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh

Gia Long Bắc California

Rất hân hạnh được đón tiếp quý vị đến thăm trang mạng của Hội.

Từ ngày rời xa ngôi trường yêu dấu, các cựu giáo sư và cựu nữ sinh Gia Long vẫn liên lạc với nhau để duy trì tình đồng môn, nghĩa thầy trò, cũng như tinh thần tương thân tương trợ của đại gia đình Gia Long trên khắp thế giới. Hội Ái Hữu Gia Long Bắc California được thành lập vào tháng 11 năm 1986 và đã quy tụ được rất nhiều hội viên để cùng tiếp tục sứ mạng mở mang kiến thức, trau giồi công dung ngôn hạnh và phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam cũng như của ngôi trường Gia Long yêu quý.

Hoạt động giáo dục ngày trước nay được đổi thành hoạt động văn hóa và xã hội. Khiêm tốn, chân thành và đoàn kết là tôn chỉ làm việc của Hội. Những đóng góp tích cực của các thành viên và gia đình cũng như sự hỗ trợ tinh thần của quý vị cựu giáo sư và thân hữu là nền tảng cho sự vững mạnh của Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Bắc California.

Thân mời tất cả quý vị cùng bước vào khuôn viên Gia Long để tìm hiểu lịch sử của ngôi trường nữ đã hiện hữu gần một thế kỷ nay và cùng thưởng lãm những “cánh mai vàng” của các cựu giáo sư và cựu nữ sinh Gia Long.

Thân ái,

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh

Gia Long Bắc California