Địa chỉ lin lạc: P.O. Box 641202, San Jose, CA, 95164-1202

Điện thư: GialongBacCali@yahoo.com

C Ng Thị Hong Anh
C Nguyễn Ngọc Anh
C Nguyễn Thu Ba
Thầy Bi Trọng Bạch
C Đinh Diệu Bằng
Thầy Mai Khắc Bch
C Tn Nữ Thanh Cầm
C Trần Thị Cẩn
C Tn Thất Cảnh
Thầy Vũ Đức Chang
C Tn Nữ Minh Chu
Thầy Huỳnh Ngọc Chu

C Đặng Kim Chi
C Vũ Bạch Cc
C Cao Thị Thu Cc
C Ng Thu Cc
C V Thị Dnh
Thầy Nguyễn Ngọc Dim

C Huỳnh Ngọc Diệp
C Lữ B Diệp
C L Thị Ngọc Diệp
C Vũ Kim Dung
C Hong Ngọc Thanh Dung

Thầy Nguyễn Đăng Đệ
C Cao Thị Ngọc Điệp

C L Lạc Ngọc Điệp
C Phạm Ngọc Điệp
C Nguyễn Thị Ngọc Đoan
C L Thị Đng
C Trần Thị Lệ Dung
Thầy Nguyễn Thy Dzung
Thầy Gi
C Hong Thị Hạ
C Nguyễn Thị Bạch Hạc
Thầy Nguyễn Hải

C Huỳnh Thị Hạnh
C Nguyễn V Lệ Hạnh
C Nguyễn Kim Hoa
C L Thị Hảo
Thầy Nguyễn Kim Hon
C Nguyễn Thị Huệ
C Kha Thị Hưởn
C Khưu Huỳnh Hương
C Huỳnh Ngọc Hường
C Quch Thị Hường
C Trần Thị Khu
C Thanh Kiệm
C L Thị Kim
C Huỳnh Thị Lai
C Bi Thị Lắm
C Trương Diệu Lan
Thầy Nguyễn Ln
C Hồ Thị Hoa Lu
C Nguyễn Kim Lệ
C Hong Thị Mộng Lin
C Huỳnh Thanh Liễu
C Trần Thanh Liễu
Thầy Nguyễn Kim Linh
C H Thị Hồng Loan
C Hynh Thị Bạch Loan
C Nguyễn Thoại Lan
C Chu Kim Long
Thầy Nguyễn Văn Long
Thầy Trịnh Văn Long
Thầy Nguyễn Thanh Lương
C L Khắc Ngọc Mai
C L Tuyết Mai
C Nguyễn Thị Xun Mai
C L Thị Hồng Mận
C V Thị Mầu
C Nguyễn Bnh Minh
Thầy Nguyễn Tường Minh
Thầy Trương Văn Minh
C Đặng Thị Mỹ
C Quch Thanh Mỹ
C Huỳnh Thanh Nhạn
C Đặng Tống Tịnh Nhơn
C Huỳnh Minh Nhựt
C Nguyễn Thị Nhung

C Nguyễn Thị Tố Nga

Thầy Hong Chu Ngạc
C Hồ Thị Thanh Ngạn
C Lm Xu Ng
C Đặng Thị Ngọc

C Hồ Thị Nguyệt
C Lm Thị Nguyệt
C Huỳnh Thị Nữ
C Nguyễn Kim Oanh
C Chu Kim Phấn
C Nghim Ph Phi
C Đm Thị Ph
Thầy L Đức Phc

C Huỳnh Phi Phụng
C Phan Ngọc Quới
C Phạm Quỵ
C Tạ Thị Rớt
C Nguyễn Thị Sương
C Nguyễn Thị Tm
Thầy L Hong Tnh
C Phạm Văn Tất
C Nghim Ngọc Thanh
C Đặng Thị Thảo
C Hong Thị Phương Thảo
Thầy Tn Thất Thiện
C Phạm Thị Thiệt
C Đon Nguyệt Thu
C Nguyễn Thị Tiến
C Nguyễn Thị Tốt
C Tn Nữ Trung Thu
C L Thị Tứ
Thầy L Quốc Tuấn
C L Khắc Ngọc Tu
C Đổ Thị Như Tuyết
C Trần Thị Tỵ

C Nguyễn Thị Thu Vn
C Huỳnh Thị Vn
C H Thị Vi
Thầy Trần Thế Xương
C Hunh Kiều Yến

Qua Đời
Qua Đời
Saigon Việt Nam
Qua Đời
Saigon Việt Nam
Saigon Việt Nam
San Jose CA-USA
Saigon Việt Nam
San Jose CA-USA

Qua Đời
Saigon Việt Nam
Saigon Việt Nam

Qua Đời
Paramount CA-USA
Saigon Việt Nam
Saigon Việt Nam

Qua Đời
Qua Đời
Qua Đời
Lawndale CA - USA
Saigon Việt Nam

FRANCE
Qua Đời

Garland - Texas - USA
Orange County - CA -USA

Arlington - Texas - USA
Saigon Việt Nam
San Jose CA-USA
Saigon Việt Nam
Saigon Việt Nam
San Jose CA-USA
San Jose CA-USA
Saigon Việt Nam
San Jose CA-USA
Saigon Việt Nam

Strabourg - France
Saigon Việt Nam
Saigon Việt Nam
Saigon Việt Nam
Saigon Việt Nam
San Jose CA-USA
Saigon Việt Nam
Saigon ViệtNam
Saigon ViệtNam
Saigon Việt Nam
Houston TX-USA
San Francisco CA-USA
Saigon Việt Nam
Saigon Việt Nam
Saigon Việt Nam
San Jose CA-USA
Fallchurch VA-USA
Qua Đời
Saigon Việt Nam
Saigon Việt Nam
San Jose CA-USA
San Jose CA-USA
Saigon Việt Nam
Saigon Việt Nam
Stuttgart - Germany
Saigon Việt Nam
Mc Lean - VA - USA
Saigon Việt Nam
Saigon - Việt Nam
Saigon Việt Nam
Saigon Việt Nam
San Jose CA-USA
San Jose CA-USA
Saigon Việt Nam
Qua Đời
Saigon Việt Nam
Saigon Việt Nam
Houston TXUSA
San Jose CA-USA
Saigon Việt Nam
Qua Đời
Qua Đời

Qua Đời
Westminster CA-USA

Qua Đời

Qua Đời
Qua Đời
Saigon Việt Nam
Saigon Việt Nam

Qua Đời
Saigon Việt Nam
Qua Đời
Fallchurchs VA-USA
Saigon Việt Nam
Massy - France
Orange County CA-USA
Saigon Việt Nam

Qua Đời
Seaside - CA-USA
Albuquerque NM-USA
Saigon Việt Nam
Saigon Việt Nam
Saigon Việt Nam
Orange County CA-USA
Saigon Việt Nam
Saigon Việt Nam
Saigon Việt Nam
Fremont CA-USA
Garland TX-USA
Saigon Việt Nam
Manchester NH-USA
Qua Đời
California USA
Qua Đời
Saigon Việt Nam
San Jose CA-USA
San Jose CA-USA
Richardson TX-USA
Saigon Việt Nam
Saigon Việt Nam
Saigon Việt Nam
Qua Đời
Saigon Việt Nam
Qua Đời


Copyright 2003 Gia Long High School Alumni Association of North California. All rights reserved.
GialongBacCali@yahoo.com