Địa chỉ liên lạc: P.O. Box 641202, San Jose, CA, 95164-1202

Điện thư: GialongBacCali@yahoo.comCác bạn Gia Long thân mến,

     Sự phát triển và trường tồn của Hội Ái Hữu Gia Long Bắc California tùy thuộc vào sự tham gia và hậu thuẫn của các hội viên. Thân mời các bạn Gia Long gia nhập và hỗ trợ cho hội qua địa chỉ hoặc điện thư dưới đây.

Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Bắc California
P.O. Box 641202. San Jose, CA 95164

 (Ngân phiếu xin đề: Hội Ái Hữu Gia Long Bắc California)

Hoặc email về Hộp Thư Áo Tím Bắc Cali:
GialongBacCali@yahoo.com  

Xin nhấn vào Ðơn Gia Nhập và Phiếu Niên Liễm để in. 

Copyright © 2003 Gia Long High School Alumni Association of North California. All rights reserved.
GialongBacCali@yahoo.com