Thành Lập

Trước thế kỷ thứ 20, nền giáo dục khoa bảng tại Việt Nam ít quan tâm đến việc giáo dục nữ sinh nên vào năm 1908, các nhà trí thức Việt Nam đã gửi thư yêu cầu chính quyền địa phương thành lập một ngôi trường đa cấp dành riêng cho nữ sinh. Vì không đủ ngân khoản nên “Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên” để khởi xướng việc xây cất trường được cử hành vào ngày 6 tháng 11 năm 1913 trên đường Legrand de la Liraye, thành phố Sài Gòn.

Comments are closed.