Địa chỉ liên lạc: P.O. Box 641202, San Jose, CA, 95164-1202

Điện thư: GialongBacCali@yahoo.com
  
    Thưa quư vị cựu Giáo Sư, các chị em cựu nữ sinh Gia Long thân mến,

    Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Bắc California thân ái kính mời quư vị đến viếng thăm trang nhà của Hội.Mục đích của trang nhà là tŕnh bày những hoạt động đă qua và giới thiệu các mục tiêu kế tiếp hầu đạt được chủ trương của Hội là phát triển về cả hai mặt: kết chặt t́nh thân giữa các hội viên và phát huy sinh hoạt cộng đồng.

    Ngày nay, dù đă rời xa ngôi trường yêu dấu, các giáo sư và học sinh Gia Long vẫn thường xuyên liên lạc với nhau để duy tŕ t́nh đồng môn và nghĩa thầy tṛ.  Chúng ta đă thành lập hội ái hữu mang tên ngôi trường xưa ở khắp mọi nơi trên thế giới.  Hoạt động giáo dục ngày trước nay được đổi thành hoạt động văn hóa và xă hội hầu tiếp tục sứ mạng mở mang kiến thức, trau giồi công dung ngôn hạnh và phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

    Kính mời quư vị cựu Giáo Sư và các chị em cựu nữ sinh Gia Long đóng góp ư kiến, bài vở, và h́nh ảnh để trang nhà của chúng ta ngày càng phong phú về nội dung và h́nh thức.  Xin liên lạc về điện thư GiaLongBacCali @ yahoo.com. Cũng xin thân ái mời các hội ái hữu bạn và tất cả quư vị bước vào khuôn viên Gia Long để t́m hiểu lịch sử ngôi trường nữ đă hiện hữu gần một thế kỷ nay và cùng thưởng lăm các công tŕnh văn hóa của các cựu giáo sư và cựu nữ sinh Gia Long.

    Thân ái,

    Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu
    Cựu Nữ Sinh Gia Long Bắc California

    Nhiệm kỳ 2014-2016

 

Copyright © 2003 Gia Long High School Alumni Association of North California. All rights reserved.