Địa chỉ liên lạc: P.O. Box 641202, San Jose, CA, 95164-1202

Điện thư: GialongBacCali@yahoo.comCác chị em Gia Long muốn ghi tên trong danh sách này xin e-mail về GialongBacCali@yahoo.com những chi tiết sau: tên, năm ra trường, thành phố, tiểu bang (hoặc tỉnh) và quốc gia đang cư ngụ.
Chân thành cảm ơn.

1930
1935
1936
1937
1946
1949
1950
1955
1959 

Copyright © 2003 Gia Long High School Alumni Association of North California. All rights reserved.

GialongBacCali@yahoo.com