1976          

Nguyễn Thị Hà Ái
Nguyễn Thị Vân Anh

Từ Lệ Dung

Trần Thị Mỹ Dung
Nguyễn Thu Hà
Nguyễn Thị Minh
Hải
Nguyễn Đào Trung Ḥa

Vơ Kim Hoàng
Trần Thúy Hồng
Nguyễn Thị Minh Huệ

Vũ Lan Hương
Nguyễn Thị Lệ Hương

Nguyễn Thị Ngọc Hương
Lê Thị Thanh Hương

Trần Thị Kim Khánh
Lư Lan
Trần Hoàng Lan
Tô Ngọc Lan

Đàm Thị Loan
Nguyễn Thị Bích Loan

Cao Kim Lư
Nguyễn Như Mai

Trần thị Mai
Vũ thị Phương Mai

Phạm Tuyết Mai
Nguyễn Thị Minh Ngọc

Dương Thị Đoàn Niên

Lê Thị Thanh Nguyên
Nguyễn Thanh Nguyên
Đặng Xuân Nhi

Lê Hồng Nhung
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Lê Ngọc Phước
Hà Kim Phượng
Lê Thị Thu Quang
Tôn Thị Huyền Thanh
Đoàn Thị Kim Thanh
Đoàn Thị Thảo

Nguyễn Thị Liêu Thu
Nguyễn Thị Phương Thư
Trương Thị Bích Thủy
Lê Hồ Phương Trang
Ngô thị Tuyết
Trương Ngọc Yến

Đỗ thị Hương Xuân


 
 
 

Milpitas – CA-USA
Paris - France

Tigard - OR - USA

Burmingham - ENGLAND
San Jose – CA - USA
Australia
Saigon - Việt Nam

Costa Mesa South CA - USA
Saigon - Việt Nam
Brisbane - Australia

France
Việt Nam

South CA - USA
San Jose – CA - USA

Saigon - Việt Nam
USA
San Francisco – CA - USA
Việt Nam

Saigon – Việt Nam
Vancouver - Canada

Colorado - USA
San Jose - CA - USA

Saigon - Việt Nam
Saigon - Việt Nam

San Jose – CA - USA
Fountain Valley – CA - USA

Qua Đời

B́nh Dương - Việt Nam
Selegenstadt - Germany
Montreal – CANADA

Saigon - Việt Nam
Michigan - USA
Australia
San Jose – CA - USA
Vancouver - BC - Canada
Huntington Beach - CA -USA
Saigon – Việt Nam
Sunnyvale – CA - USA

Odense - Denmark
San Jose – CA - USA

S
aigon – Việt Nam
Saigon - Việt Nam
Saigon - Việt Nam

Sydney - AUSTRALIA
Ede - Holland


 
 
 

Copyright © 2003 Gia Long High School Alumni Association of North California. All rights reserved.