GÂY QUỸ GIÚP VOICE

GÂY QUỸ GIÚP “HỘI TRẺ EM KHÔNG CHA MẸ” (ACWP – Aid to Children Without Parents)

2007

2004

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

ĐI BỘ GÂY QUỸ CHỐNG UNG THƯ NGỰC

ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH

SINH HOẠT LIÊN TRƯỜNG

PICNIC LIÊN TRƯỜNG 2019 – 2018

PICNIC LIÊN TRƯỜNG 2017 – 2016

PICNIC LIÊN TRƯỜNG 2015

PICNIC LIÊN TRƯỜNG 2014

SINH HOẠT LIÊN TRƯỜNG 2003 – 2013

 

SINH HOẠT XÃ HỘI

SECOND HARVEST FOOD BANK

MISSSION DE LA CASA

LIFEMOVES / INNVISION