Dạ Tiệc Liên Trường Bắc Cali Mừng Xuân Kỷ Sửu

     Ngày 17 tháng 1, 2009, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Bắc California đã tham gia Dạ Tiệc Mừng Xuân Kỷ Sửu Do Liên Trường Bắc Cali Đồng Tổ Chức.  Ban Văn Nghệ Gia Long đã đóng góp tiết mục tam ca với các Gia Long Minh Nguyệt, Thu Thủy, Hoài Hương.
                                            Xin Quý Vị bấm vào hình để xem hình lớn.