Bầu Cử Hội Trưởng Nhiệm Kỳ 2008-2010
 

     Ngày chủ nhật 16 tháng 11, 2008 vừa qua, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Bắc California đã tổ chức một buổi họp để bầu Tân Hội Trưởng cho nhiệm kỳ 2008-2010. Ngoài các cựu nữ sinh Gia Long, buổi họp còn có sự hiện diện đặc biệt của các cựu giáo sư: cô Tiến, cô Bạch Hạc, cô Qưới (đến từ Monterey), cô Phú (đến từ Nam California), cô Ngọc Túy, cô Mỹ và cô Xuân Mai. 

     Trong bầu không khí thân tình của gia đình Gia Long Bắc Cali, tất cả quý vị giáo sư cũng như các chị em Gia Long đã đồng lòng ủy nhiệm chức vụ Tân Hội Trưởng cho chị Hoàng thị Anh Phương. Chị Anh Phương đã từng tham gia trong Ban Chấp Hành của Hội Gia Long Bắc Cali qua nhiều nhiệm kỳ khác nhau và luôn chứng tỏ có tinh thần trách nhiệm rất cao trong mọi sinh hoạt với Hội.

     Tân Hội Trưởng Anh Phương đã ngỏ lời cảm tạ sự tín nhiệm của mọi người và hứa sẽ cố gắng chu toàn trọng trách được giao phó. Trong những tuần lễ sau đó, chị Anh Phương đã phối hợp với chị Nguyễn thị Như Hằng và chị Nguyễn thị Loan  để thành lập Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2008-2010.  Tân Ban Chấp Hành chính thức  hoạt động vào đầu tháng Giêng 2009.