GIAN HÀNG GÂY QUỸ GIA LONG XUÂN MẬU TÝ

             Hội Ái Hữu Gia Long Bắc California đã tổ chức một gian hàng bán thực phẩm vào ngày 10 tháng 2, 2008 tại hội chợ Xuân Mậu Tý ở trung tâm thành phố San Jose để gây quỹ tài chánh cho những chương trình và hoạt động xã hội của Hội. Với sự trợ giúp rất đắc lực về tinh thần cũng như công sức của các chị em Gia Long, các anh rể, và các con cháu cũng như của một số thân hữu rất nhiệt tình với Hội, mọi nguời đã có đuợc một ngày sinh hoạt bên nhau thật thành công, vui vẻ và đượm tình thân ái.