Tháng 8 – Picnic Liên Trường Bắc Cali Hè 2006

 

Hội Gia Long sẽ cùng với các hội ái hữu bạn vùng Bắc California tổ chức picnic liên trường Hè 2006 vào ngày chủ nhật, 6 tháng 8, 2006, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tại Lake Cunningham Park (Cypress Pavillion Picnic Area), 2305 S. White Road, San Jose, CA 95148.

Để ghi tên tham dự, xin gửi email về gialongbaccali@yahoo.com