THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Ái Hữu Gia Long Bắc California

Hội Ái Hữu Gia Long Paris, Pháp
Được tin thầy Nguyễn Ngọc Diêm đă từ trần ngày 12 tháng 8 năm 2006, nhằm ngày 19 tháng 7 âm lịch năm Bính Tuất tại San Jose, California, hưởng thọ 75 tuổi.
Toàn thể các giáo sư và hội Ái hữu Gia Long Paris, Pháp xin thành kính phân ưu cùng cô Diêm và gia quyến.
Nguyện cầu anh linh thầy sớm tiêu diêu miền cực lạc.
                                                 
                                                           Thành kính phân ưu.
                                                  Hội Ái Hữu Gia Long Paris, Pháp.

 

Gia Long Houston và vùng phụ cận

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Toàn thể giáo sư và cựu nữ sinh Gia Long Houston và vùng phụ cận thành kính phân ưu cùng Cô Diêm và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Thầy Nguyễn Ngọc Diêm sớm về miền tịnh độ.

 

Gia Long Houston và vùng phụ cận

 

Gia Long Việt Nam
Cựu Hiệu Trưởng, Gs và Hs Gia Long ở Việt Nam  thương Chia Buồn cùng Chị Diêm và các Cháu.
Cầu nguyện Hương Linh của anh Diêm " An b́nh-Thanh thản " nơi cơi Vĩnh Hằng !     
 
Kính, 
PNDiep . 

 

Hội Ái Hữu Gia Long Miền Đông Hoa Kỳ

Được tin buồn:

    Giáo Sư Nguyễn Ngọc Diêm, pháp danh Thường Trị, vừa từ trần vào lúc 6:15 sáng thứ bẩy 12 tháng 8 năm 2006, hưởng thọ 75 tuổi, tại San Jose California.
    Hội Ái Hữu Gia Long Miền Đông Hoa Kỳ xin thành thật chia buồn cùng Cô Nguyễn Ngọc Diêm và tang quyến.  Mong hương hồn Giáo Sư Nguyễn Ngọc Diêm sớm tiêu diêu miền cực lạc.
 
Hội Ái Hữu Gia Long Miền Đông Hoa Kỳ

 

Gia Long 1963-1970

Kính gửi Cô Nguyễn Ngọc Diêm và gia quyến,

 

Chúng em vô cùng thương tiếc được tin

                        Thầy Nguyễn Ngọc Diêm

                           vừa từ trần tại San Jose, hưởng thọ 75 tuổi

 

Xin kính lời phân ưu cùng Cô Diêm và gia quyến

Kính cầu nguyện hương hồn thầy sớm siêu thoát

 

Trân Trọng

Trần Thị Út

GL 1963-1970

 

Gia Long Lê Công An và các bạn

Vô cùng xúc động được tin Thầy Nguyễn Ngọc Diêm đă qua đời tại San Jose.
Công An và các bạn cùng khoá xin chân thành phân ưu cùng Phương Thảo và tang quyến.
Nguyện Cầu Hương Linh Thầy được VĂNG SINH TỊNH ĐỘ.


Thành kính phân ưu