Thng 12, 2004 - THẢM HỌA SNG THẦN

Thảm họa sng thần (tsunami) đ xẩy đến cho một số quốc gia Đng Nam trong vng biển Ấn Độ Dương vo cuối năm 2004.  Xin ci đầu tưởng niệm đến những nạn nhn v chia sẻ nỗi đau khổ của những người cn lại.  Xin tất cả cc thnh vin trong đại gia đnh GL chng ta cng chia sẻ nỗi mất mt của cc nạn nhn qua việc ủng hộ v đng gp cho cc hội từ thiện quốc tế hoặc địa phương.