BẦU CỬ HỘI TRƯỞNG NHIỆM KỲ 2005-2006

Buổi bầu cử hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Bắc California nhiệm kỳ 2005-2006 đă được tổ chức vào ngày 21 tháng 11, 2004. Hiện diện trong buổi họp ngoài các cựu nữ sinh GL, c̣n đặc biệt có sự tham gia của hai vị cựu giáo sư là cô Nguyễn Thị Tiến và cô Nguyễn Thị Bạch Hạc. Trong bầu không khí thân mật và cởi mở của gia đ́nh GL Bắc Cali, các hội viên đă đặt ḷng tín nhiệm và ủng hộ GL Nguyễn Thị Hà Ái với đa số phiếu tuyệt đối.


Trong phần phát biểu cảm tưởng, chị tân hội trưởng cảm ơn ḷng tin mọi người đă đặt nơi chị và hứa sẽ cố gắng hết ḿnh để hoàn thành trách nhiệm được giao phó. Chị cũng nhấn mạnh rằng những sinh hoạt của hội đều nhờ vào sự hợp tác của tập thể chứ không riêng của một cá nhân nào. Chị tin tưởng gia đ́nh GL Bắc Cali sẽ tiếp tục ủng hộ tân ban chấp hành trong nhiệm kỳ sắp tới.