Gia Long High School Alumnae Association of North California
GL 12A. C Huỳnh Thị Hạnh, C Chu Kim Long, C Nguyễn Diệu Lan, Thầy Phan Phi Hng, Thầy Trịnh Văn Long