Gia Long High School Alumnae Association of North California
Đệ tứ 2. 6/1966. Lan, Trâm, Mỹ, Hoa, Thu, Tính, Hồng, Loan, Thủy. Hình tặng của GL 74 Ngọc Trâm.