Gia Long High School Alumnae Association of North California
Đon Thu Thủy v Bi Ngọc Lệ 1966-1967
Hnh tặng của Chị
Bi Ngọc Lệ - Gia Long 1969