Gia Long High School Alumnae Association of North California
Cẫm Bnh (10C1) 74-75 v Bi Ngọc Lệ
Hnh tặng của Chị
Bi Ngọc Lệ - Gia Long 1969