Gia Long High School Alumnae Association of North California
1975 -10B1 - Ngọc Hoa, Thu Hằng, Diệu Mỹ, Phạm Duy
m nhạc v nhạc Phạm Duy trong đời sống chng ta - 3/1975

dieumy