Gia Long High School Alumnae Association of North California
Chị V Thanh Diệp (đứng ba tay tri) chụp hnh với C Trần Thị Cẩn, ngy lnh thưởng lớp ệ Ngũ 13 (1964)
Hnh tặng của Chị V Thanh Diệp