Gia Long High School Alumnae Association of North California
Đệ Tứ 10, 1964-1965. Hình tặng của GL Bạch Tuyết 1968