Gia Long High School Alumnae Association of North California
Đệ Thất 10, 1961-1962. Hình tặng của GL Bạch Tuyết 1968