Gia Long High School Alumnae Association of North California
Gia Long Ngọc Dung, Tổng Thư Ký Niên Khóa 1968-1969