Gia Long High School Alumnae Association of North California
Hình do Gia Long Ngô Như Tuyết cung cấp (GL67)