NguyetAnh.   NguyetAnh.   10B1_1977   dieumy   GIALONG69   GL1   GL2   GL6people   KyNiem1   KyNiem2           TATNIEN69 De That 10 1961-1962
De Luc 10 1962-1963
De Tu 10 1964-1965
De Tu 1 1972-1973
De Tu 5 1965-1966
Tong Thu Ky Ngoc Dung NK68-69